Witamy serdecznie na stronie internetowej naszej Kancelarii!

Usługi

Kancelaria Patentowa ZELPAT Plus zapewnia kompleksową obsługę w dziedzinie  ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, w tym między innymi:


Zgłaszanie do ochrony oraz utrzymywanie ochrony w kraju i zagranicą:

wynalazków,
wzorów użytkowych,
wzorów przemysłowych (zdobniczych),
znaków towarowych,
oznaczeń geograficznych,
topografii układów scalonych.

Prowadzenie spraw w imieniu Klientów przed:

Urzędem Patentowym RP w Warszawie (UP RP)
Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
(OHIM – Unia Europejska) w Alicante, Hiszpania
Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium, Niemcy
Międzynarodowym Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO/OMPI)

Wykonywanie badań patentowych

stanu techniki,
czystości patentowej,
zdolności patentowej, ochronnej i rejestrowej dla wynalazków, wzorów, znaków towarowych itp.
inne opinie w zakresie własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji i praw autorskich.

Ponadto

poszukiwanie rozwiązań technicznych w literaturze patentowej w kraju i zagranicą,
doradztwo prawne związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych,
opracowywanie i negocjacje umów kupna i sprzedaży praw wyłącznych oraz innych umów w zakresie ochrony własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji i praw autorskich, pośrednictwo w obrocie prawami wyłącznymi,
prowadzenie postępowania przed sądami powszechnymi,
dochodzenie roszczeń o naruszenie praw wyłącznych (patenty, prawa ochronne, prawa autorskie),
porady dotycz±ce praw patentowych i ochrona prawna przed nieuczciwą konkurencją
wycena wartości wynalazków, znaków towarowych i rozwiązań typu know-how,
usługi informatyczne w zakresie baz patentowych.

Kancelaria ZELPAT Plus objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

Współpraca zagraniczna:

Kancelaria nasza współpracuje z szeregiem Kancelarii na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Niemiec, W. Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Portugalii, Włoch oraz USA.


Przydatne linki:

Opłaty

OPŁATY KRAJOWE

Opłaty za czynności rzecznictwa patentowego są ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowychUwaga

  • istnieje możliwość negocjacji cen
  • Kancelaria wystawia faktury VAT.

Opłaty urzędowe wnoszone na konto Urzędu Patentowego RP określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonychKontakt

Dane kontaktowe

ul. Monte Cassino 14/53, 35-305 Rzeszów
tel./fax: +48 17 852 24 87, +48 737 602 197, +48 601 407 339, +48 512 265 180


BRE Bank S.A.
nr rach.: 77 1140 2004 0000 3002 3893 4421


REGON: 180048790
NIP: 813-283-87-67

Do pobrania

Napisz do nas, skontaktujemy się z Tobą ...

Imię i Nazwisko *
Adres email *
Numer telefonu *
Temat
Treść wiadomości
captcha
Przepisz znaki z obrazka
Copyright 2016 ZELPAT PLUS | All Rights Reserved |